Hotline: 09 09 09 88 12
Cart: 0
Support online
Screen Printing
Digital Printing
wastechNorcoteOrtechGrafaluJteckIsignFurukawaCoatesUnimixSiserPolyoneApolloEpiVSOrkaSERICOL MIMAKIISTEXUlano

August 13, 2018

Printech tham gia VietAd HOCHIMINH CITY 2018

VietAd HOCHIMINH CITY 2018 Triển Lãm Quốc Tế Thiết Bị Và Công Nghệ Quảng Cáo Việt Nam (lần 9) ngày 08 - 11 / 8 / 2018 PRINTECH tham gia tại gian hàng A59 Nhà Thi Đấu Thể Dục Thể Thao Phú ThọSố 01 Lữ Gia, P. 15, Q. 11, TP. HCM

HOTLINE

0909098827 (Chinese)

0909098812 (English / Vietnamese)

(Screen Printing)

(Digital Printing)

(C) 2015 - Printing Technology  Limited Company

179-181 NO, 9A Lane, Trung Son Residential, Binh Chanh District, HCM City
Tel: (08) 5431 9944 | Fax: (08) 5431 9911 | Email: support@printech.vn

© Copyright 2015 Printech Company Limited. All rights reserved.

# Lượt truy cập