Hotline: 09 09 09 88 12
Giỏ hàng: 0
Chat trực tuyến
In lụa
In kỹ thuật số
Khách hàng
Trang chủ/Công ty/Khách hàng
Những khách hàng lá»›n của Công ty Printech: 

Ngay từ khi má»›i thành lập, PRINTECH Ä‘ã phục vụ cho các công ty, nhà máy lá»›n dá»±a trên các sản phẩm vật tÆ° chất lượng cao, cách thức tổ chức chuyên nghiệp vá»›i má»™t phÆ°Æ¡ng pháp tiếp cận thân thiện. 
Chúng tôi cung cấp vật tÆ° Ä‘a dạng cho công ty, tập Ä‘oàn, bao gồm :

                                           

 

                       

 

              

 

       

 

Chia sẻ thông tin này

HOTLINE

0909098827 (Hoa)

0909098812 (Anh/Việt)

(In lụa)

(In kỹ thuật số)

(C) 2015 - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT IN NGUYÊN PHÁT - PRINTECH

179-181 Đường 9A, KDC Trung SÆ¡n, Q. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 5431 9944 | Fax: (08) 5431 9911 | Email: support@printech.vn

© Copyright 2015 Printech Company Limited. All rights reserved.

# Lượt truy cập